VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Kurulu

Yayınlanma Tarihi: 28-07-2017

 

Yürütücü
Rahmi Deniz  ÖZBAY Marmara Üniversitesi
 
Bilim Danışma Kurulu
Kemal ARI Dokuz Eylül Üniversitesi
Şakir BATMAZ Erciyes Üniversitesi
İdris BOSTAN İstanbul Üniversitesi
Güldem CERİT Dokuz Eylül Üniversitesi
Gülfettin ÇELİK Medeniyet Üniversitesi
Emre KILIÇARSLAN Ordu Üniversitesi
Zeynep Sevim KIZILTAN İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Murat KORALTÜRK Marmara Üniversitesi
Kemalettin KÖROĞLU Marmara Üniversitesi
Rahmi Deniz ÖZBAY Marmara Üniversitesi
Erol ÖZVAR Marmara Üniversitesi
Fahri SOLAK Marmara Üniversitesi
Ahmet TABAKOĞLU Marmara Üniversitesi
M. Sait TÜRKHAN İstanbul Üniversitesi
Yasemin YILMAZ Düzce Üniversitesi
Tuncay ZORLU İstanbul Teknik Üniversitesi
 
Düzenleme Kurulu
Murat KORALTÜRK Marmara Üniversitesi
Rahmi Deniz ÖZBAY Marmara Üniversitesi
Fahri SOLAK Marmara Üniversitesi
 
Sekreter
Cihan YAPIŞTIRAN Marmara Üniversitesi
 
Yürütme Kurulu
Yasemin ÇİFTÇİ Marmara Üniversitesi 
Tansu HANÇER Marmara Üniversitesi 
Ayşenur KARADEMİR Marmara Üniversitesi 
Gökay KARADUMAN Marmara Üniversitesi 
Sema KELEŞ Marmara Üniversitesi 
Çağrı  KOCAKAPLAN Marmara Üniversitesi 
Recep KURT Marmara Üniversitesi 
Dorukhan SELÇUK Marmara Üniversitesi