VII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildirileri

Yayınlanma Tarihi: 07-08-2017

VII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiri İçeriği (Bildiri isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)
Bildirilerin yayınlandığı ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’nin DergiPark sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Bildiri Adı Yazarları
19.Yüzyıl Uluslararası Deniz Ticaretinin Batı Anadolu Yerleşimlerine Sosyo Ekonomik Ve Mekânsal Yansımaları “Ayvalık Örneği”  Berrin AKIN
Kefe Limanı ve Karadeniz Ticareti (18. Yüzyılın İlk Yarısı)  Ensar KÖSE
Trabzon Çamburnu Tersanesinin Tarihsel Gelişimi  Ercan YÜKSEKYILDIZ, Özkan UĞURLU, Umut YILDIRIM, Ersan BAŞAR
Karadeniz Limanlarında Ro-Ro Taşımacılığı ve Gelişimi  Ersan BAŞAR, Sercan EROL, Hatice YILMAZ
18. Yüzyılda Karadeniz İskelelerinin İstanbul’un İaşe Teminindeki Rolü
(Rumeli Kıyısındaki İskelelere Göre) 
Fadimana Fidan
Tanzimat Dönemi’nde Samsun Limanı Projeleri  İbrahim SERBESTOĞLU
Çektirme Gemisinin Tarihi ve Dönemin Ticari Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme  İdris TURNA,  Ahmet Emre PİRİM
Haydarpaşa-İzmit Demiryolu ve İskelelerle İlişkisi  İhsan Seddar KAYNAR
Siyasetin Gölgesinde Limanlaşamamış Bir İskele -Perşembe (Vona) İskelesi-  İlhan EKİNCİ
18. ve 19. Yüzyıllarda Aşağı Tuna’da Habsburg Politikaları ve Tuna Nehir Ticaretinde İmparatorluklar Arası Rekabet  İrfan KOKDAŞ
Tanzimat Döneminde Sinop Limanını Hinterlanda Bağlayan Modern Yol Ağının Tesisi  İsmail YAŞAYANLAR
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Karadeniz’de Armatörlük Faaliyetleri: Armatörlük Mesleğini Gelenek Haline Getirmiş Karadenizli Ailelere Yönelik Bir Çalışma  Kemal AKBAYIRLI
Cemile SOLAK FIŞKİN
İsmet BALIK 
XX. Yüzyıl Başında Ordu Limanının Ticari Potansiyeli  Kemal SAYLAN
“Kanal İstanbul” Projesi Karadeniz Kıyısındaki Devletlerle Olan İlişkilerimize Etkisi ve Montrö Sözleşmesi  M. Ali AKKAYA
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskânlarında Karadeniz Limanlarının Önemi ve Göçmenlerin Yaşadıkları Sıkıntılar  Mehmet DEMİRTAŞ
I. Dünya Savaşı Başlarında Trabzon Limanı’nın Ticarî Hacmine Dair ABD Konsolosu’nun Bir Raporu  Mehmet OKUR
Hocabey’den Odessa’ya Bir Limanın Gelişimi  Mesut KARAKULAK
Ahidnâmeler Çerçevesinde Karadeniz’de Ticaret ve Yabancı Tüccarların Durumu (XV-XVII. Yüzyıllar)  Mikail ACIPINAR
1940 –1980 Dönemi Karadeniz Bölgesi Denizyolu Yolcu Taşımacılığına Genel Bir Bakış  Remzi FIŞKIN, Ali Yasin KAYA, İsmet BALIK
Türkiye Odaklı Denizyolu Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Navlun Gelirlerinin Hesaplanması: Azov-Karadeniz Havzası Uygulaması  Sercan EROL
Acente-Konsolos (Mesajeri Maritim Kumpanyası Acentesi ve Fransız Viskonsolosu) Raporlarına Göre Giresun Limanı (1880-1909)  Süleyman UYGUN
XX. Yüzyılın Başlarında Nöbet Usulü Uygulamasına Bir Örnek: Fatsa Limanı  Tuğrul ÖZCAN
Deniz Ticareti Açısından Karadeniz’in Güney Kıyıları ve Özellikle Fatsa  Tuncer BAYKARA
Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi  Ünal ÖZDEMİR
19.yy.’da Trabzon Limanı: Seferler, Tüccarlar, Mallar  Yasemin NEMLİOĞLU KOCA
19. Yüzyıl’da Tirebolu Limanı Yunus  Emre AYDIN
20. Yüzyıla Girerken Karadeniz Limanlarının Deniz Ticareti Bakımından İncelenmesi  Yusuf OĞUZOĞLU
Modernleşme Çağında Karadeniz’de Bir Liman Kenti: Bartın  Ergül BALLI
Trabzon, Hyssus Limanı (Sürmene-Arakli) Ve Paraskalmion (Çapar) Teknesinin Zamansal Değişimi  Coşkun ERÜZ, Emre PEŞMAN, Ercan KÖSE
VII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı