XII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu İçin Özet Kabulleri Başlamıştır!

Yayınlanma Tarihi: 16-02-2018

 

Değerli Bilim İnsanları,

Gelenek halini almış olan Uluslararası Türk Deniz Ticareti Sempozyumunun On İkincisi 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecektir.

Türk tarihçiliğinin son dönemlerde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan denizcilik tarihi çalışmaları iktisadi, siyasi, sosyal, hukuk ve kültür gibi tarihin alt alanları ile yakından alakalıdır. Bu bağlamda teknik olarak sadece denizler değil araştırmacının önünde oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu da bu alandaki pek çok yeni çalışmanın sunulması ve verimli bir tartışma ortamı sağlaması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Değerli araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun On ikincisi Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün ev sahipliğinde 16-18 Nisan 2020’de düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun ana teması “Antalya Limanı ve Doğu Akdeniz Ticareti” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema dışında diğer konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir.

Tarih boyunca Akdeniz, çevresinde kurulan uygarlıkların yüzünü döndüğü ve temel politikalarını belirlediği bir alan olmuştur. Yüzyıllar boyunca onlarca uygarlığa ev sahipliği yapan Akdeniz, ekonomisinin ağırlık merkezi olmuştur. Özellikle Doğu Akdeniz tarihsel süreçte iktisadi menfaatlerin çatışma merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda sempozyumda Antalya ve Doğu Akdeniz’deki limanların Türk Deniz Ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, siyaset, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan sunulacak çalışmalar ile disiplinler arası akademik bir bakış açısına ulaşılması hedeflenmektedir.

Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri teşvik etmektedir. Tematik paneller üç/dört bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin, paneli düzenlemeyi üstlenen kişi (panel başkanı) tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 15 dakikadır.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi:

10 Ocak 2020

Bildiri Özeti Kabul/Red Bildirimleri:     

31 Ocak 2020

Sempozyum Tarihi:    

16-18 Nisan 2020

Tam Metin Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 

31 Temmuz 2020

Sempozyumun resmi sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.