III. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildirileri

Yayınlanma Tarihi: 22-12-2017

Metnin açılması dosya büyüklüğüne göre değişmekle birlikte büyük dosyalarda biraz uzun sürebilir. Ekranda hiç çerçeve belirmezse lütfen sayfayı yenileyiniz.

III. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiri İçeriği (Bildiri isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz).
Deneysel Arkeoloji: Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Deniz Ticareti ve Uluburun Gemisi
Myndos Mangal Ataşları Işığında Akdeniz’de Ticari İlişkiler
Antikçağ’da Akdeniz’de Ticaret ve Korsanlık
Roma Cumhuriyet Dönemi’nde Deniz Yoluyla Yapılan Sanat Eserleri Ticareti
Mersin’in Antik Dönem Ticaret Tarihinde Soli Pompeipolis Limanı
F.Braudel, F.Tabak ve J.Attali’den Birkaç Görüntü Eşliğinde Doğu Akdeniz’e Ticaretin Uzun Tarihi İçinden Bakmak
Türk Deniz Ticaretinde Güvertesiz Gemiler; Şat, Mavna, Salapurya ve Diğerleri
Akdeniz Dünyasının Bilinen İlk Denizcilik Kanunu: Rodos Avarya Kanını
Beylikler Döneminde Antalya Limanı
XIV-XV. Yüzyılda Çukurova’nın Stratejik Önemi
16. Yüzyılda Alman Seyehatnamelerine Göre Doğu Akdeniz Limanları: Trablusşam, Yafa ve İskenderiye
Domenico Trevisan’ın Venedik’ten Mısır’a Akdeniz Yolculuğu
XIX. Yüzyıl Başlarında İçel Limanları
XIX. Yüzyıl Başlarında Tarsus İskelesi ve Doğu Akdeniz Ticareti
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Erdemli Alata İskelesi ve Ticari Potansiyeli
İskenderiye’de Vapur Düdükleri: Mısır Meselesinin Bir Vechesi
Batılı Devletlerin Akdeniz’de Yaptıkları Ticarette Kıbrıs Adasının Rolü
Venedik-Mısır Deniz Ticareti: Venedikli Bir Tüccarın Mısır’da İflası
19. Yüzyılın Sonunda Kaçakçılığa Karşı Adana Vilayeti Kıyılarının Güvenliğinin Sağlanması
Ceyhan Terminali Aracılığıyla Taşınan Ham Petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılması: Bu Dağıtımdaki Türk Tanker Filosunun Payının Tarihsel Gelişimi
Doğu Akdeniz’de Deniz Fenerleri
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Mersin’in Deniz Ticareti Yönünden Öne Çıkmasını Sağlayan Çevresel Etkenler ve Ali Cenani Bey’in Notları
II. Dünya Savaşı Yıllarında Mersin Limanı
Arkeolojik ve Tarihsel Bulgular Işığında Ortaçağ’da Mersin ve Çevresinde Deniz Ticareti
Geçmişten Günümüze Denizcilik İçin Oşinografi ve Meteoroloji
Sempozyum Genel Değerlendirme