IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Yayınlanma Tarihi: 08-08-2017

IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu “Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul ” temasıyla 2017 yılında İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

Sempozyum Kurulu
Bildiriler
Program
Resimler