V. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildirileri

Yayınlanma Tarihi: 23-08-2017

V. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiri İçeriği (Bildiri isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)
Bildiri Adı Yazarları
Piri Reis Dünya Haritası Nedir? Ne Değildir? Prof. Dr. Doğan UÇAR
Kitabi-i Bahriyenin İki Ayrı Telifi Üzerine Düşünceler Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
XVI. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyacılığı ve Haritacılık Prof. Dr. Mahmut AK
Tersane-i Âmire’nin Üretim ve Perfomansı Hakkında Bir Değerlendirme (R.1297/M.1881-1882) Prof. Dr. Şakir BATMAZ
17. Yüzyılda İzmir: Bir Liman Şehri Olarak Yükselişi Prof. Dr. Abdullah MARTAL
V. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı