V. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Kurulu

Yayınlanma Tarihi: 08-08-2017

Onursal Başkan
Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
 
Organizasyon
DEÜ Denizcilik Fakültesi
DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 
Panel Başkanları
Prof. Dr. İdris BOSTAN
Prof. Dr. Salih ÖZBARAN
Prof. Dr. Kemal ARI
 
Bilim Kurulu
Prof. Dr. İdris BOSTAN
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Prof. Dr. Kemal  ARI
Prof. Dr. Doğan  UÇAR
Prof. Dr. Salih ÖZBORAN
 
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. A. Güldem CERİT
Prof. Dr. A. Kemal ARI 
Prof. Dr. A. Erdeniz ÖZEL
Doç. Dr. Selçuk NAS
Yrd. Doç. Dr. Alev GÖZCÜ
Dr. Fevzi  ÇAKMAK
Arş. Gör. Ozan BAYAZİT
Arş. Gör. Mehmet Serdar  ÇELİK
Arş. Gör. Ferah AYYILMAZ
 Arş. Gör. Mustafa  KIRIŞMAN