VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildirileri

Yayınlanma Tarihi: 28-07-2017

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiri İçeriği (Bildiri isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)
Bildiri Adı Yazarları
Amatör Sportif Denizciliğin Sorunları Sezar ATMACA
17. Yüzyılda İstanbul Limanı ve Marmara Denizi’nde Uluslararası ve Şehirlerarası Ulaşım ve Ticaret Gülgün AYBET-ÜÇEL
19. Yüzyıl’da Doğu Karadeniz’in Küçük Limanlarındaki ve İskelelerindeki Ticari Faaliyetler Yunus Emre AYDIN
Osmanlı Minyatüründeki Gemibaş Figürleri Mustafa Gürbüz BEYDİZ
Montrö Sözleşmesi’ne Göre Alınan Geçiş Ücretleri (Resim ve Harçlar) İsmail DEMİR
Tarihten Günümüze Türk Boğazları’nın Geçiş Rejimi ve 80. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi Jale Nur ECE
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İç Sularda Yapılan Taşımacılık Çalışmaları M. Yıldız GÜVENDİREN
Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettikleri Şehirler Fatih KAHYA
İstanbul Ahkam Defterlerine Göre Gemi Kazaları (1742-1779) Gökay KARADUMAN, Dorukhan SELÇUK
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Deniz Ticaret Mekteplerinin Gelişimi (1887-1981) Mutlu KARAKAYA
İkinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Donanma Politikası: Milli Donanmayı Kurma Çabaları Büşra KARATAŞER
19. Yüzyıl İran Dış Ticaretinde Osmanlı Limanlarının Rolü Turan KESKİN
Marmara Denizi Tarihi Haritaları ve Portolanları Yasemin NEMLİOĞLU KOCA
İstanbul’un İaşesinde Deniz Ulaşımının Önemi Arif KOLAY
S/S Millet’in Batışı ve Karadeniz’de Korunaklı Liman Sorunu Murat KORALTÜRK
Osmanlı Deniz Ulaşımında Yaşanan Sorunlara Yolcu Vapurları Karikatürleri Işığında Farklı Bir Yaklaşım Şefik MEMİŞ
İnebolu Vapuru Faciası Pınar TUNA
1896 Yılında Balıkpazarı ve Yemiş İskelesi: İstanbul Limanı’nın İki Mahallesinde Ekonomik ve Sosyal Topografya Çözümlemeleri Murat TÜLEK
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mersin Limanı’nda Pamuk Ticareti Sacit UĞUZ
Cumhuriyet Dönemli Lojistik: Umumi Mağazacılık Arzu VARLI
Fransız Diplomat Boislecomte’un Osmanlı Deniz Gücüne Dair Tespitleri (1833) Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA
19. Yüzyıl Van Gölü’nde Ulaşımın Bölge Ticaretine Etkileri Cihan YAPIŞTIRAN
Türk Deniz Ticaret Tarihinin Kaynağı Olarak Konsolos Raporları Özgür YILMAZ
VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı