VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Yayınlanma Tarihi: 28-07-2017

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu “Türk Boğazları, Marmara Denizi ve İstanbul ” temasıyla 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

Konu Başlıkları
Bilim Danışma Kurulu
Bildiri İçeriği
Sempozyum Programı
Resimler

 

Son yıllarda Türkiye’nin deniz ticaret tarihi ile ilgili akademik çalışmalar hız kazanmıştır. Bir yandan akademisyenlerin büyük gayretle yürüttükleri araştırma çalışmaları, üretilen yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları çoğalmakta, diğer yandan ise bu akademik ve bilimsel faaliyetlerin tartışmaya açıldığı bilimsel toplantılar sıklaşmaktadır. Bu toplantıların başında, 2009 yılından bu yana her yıl yapılan ve 2016’da sekizincisini yapmaya Marmara Üniversitesi’nin talip olduğu “Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” gelmektedir.

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, arkeologlardan tarihçilere Türkiye deniz ticaret tarihi ile ilgilenen akademisyenlerin senede bir kez dahi olsa bir araya geldikleri önemli bir akademik toplantı olarak tanınmaktadır.

Kurulduğundan bugüne, bilimsel faaliyetlere artarak katkı sağlamayı sürdüren ve adını Marmara Denizi’nden alan üniversitemizin VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nu düzenlemesiyle bu faaliyetlerine kalıcı bir yenisini ekleyeceğine kuşku yoktur. Türkiye’de iktisat ve iktisadi bilimler eğitiminin öncüsü olan üniversitemiz ve sektördeki birikimiyle Deniz Ticaret Odası Türkiye denizcilik sektörünün bugünü ve geleceğine bilgi ve nitelikli işgücü katkısı yaptığı gibi denizcilik tarihini aydınlatmaya da katkı yapacaktır.

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nda daha önce gerçekleştirilen sempozyumlardan farklı olarak, deniz ticaret tarihinin çeşitli yönleriyle ele alındığı bir bilimsel faaliyet olmasının yanında, düzenlenecek panellerde Türkiye denizcilik sektörünün bugününün ve geleceğinin tartışılacağı, amatör ve sportif denizciliğin geliştirilmesi için düşünce alışverişin yapılacağı bir forum niteliği de kazanacaktır. Böylece sempozyum kapsamında hem alanının yetkin akademisyenleri hem de denizcilik sektörü temsilcileri Marmara Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmiş olacaklardır.

Sempozyumun teması Montrö Antlaşması’nın 80. Yılında Türk Boğazları, Marmara Denizi ve İstanbul olarak belirlenmiştir. Boğazların ve Marmara Denizi’nin tarih boyunca iktisadi önemi, bir deniz kenti olarak İstanbul, sempozyumun konusu olarak işlenecektir. Bu bağlamda geçmişte deniz ticareti, gemi inşa sanayi, balıkçılık, deniz kültürü gibi konular sempozyumda ele alınacağı gibi Boğazlar ve İstanbul’un denizcilik ekonomisi bağlamında geleceğine dair bildirilerin sunulacağı oturumlara da yer verilmesi düşünülmüştür.